23 Eylül 2017 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
19 Mart 2012 Pazartesi 12:55

Isparta Maliyesi'nden Satılık Plaza

Kaymakkapı Vergi Dairesi bir alacağı karşılığı Kipa Civarında bir Otomobil satış ve servis Plazasını satışa çıkardı...
Isparta Maliyesinden Satılık Plaza

ISPARTA DEFTERDARLIĞI
KAYMAKKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Isparta ili, Merkez İlçe, Fatih Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 31 L 4a pafta 3049 ada 8 parsel no.lu 7139,87 m2 yüzölçümlü Kargir işyeri ve Arsası vasıflı taşınmazın, amme alacağının tahsili için açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Taşınmaz Kargir işyeri ve arsa 7139,87 m2 yüzölçüme sahiptir. 3458,07 m2 yüzölçüme sahip üzerinde Oto Showroom bulunmaktadır. Doğu, kuzey ve güney cepheleri cam ve alüminyumdan yapılmıştır. Oto Showroomun taban döşemesi seramik, çatısı çelik konstrüksiyondur. Showroom asma katta bulunan odaların pencereleri alüminyum doğrama ve ısı camlıdır. Asma katın altında Müdür odası, tuvaletler ve çayocağı vardır. Araç Bakım servisinin zemini perdahlı beton kaplamalıdır. Pencereler alüminyum doğramadır.

TAKDİR OLUNAN RAYİÇ DEĞERİ: 6.000.000,00.-TL.'dir. (KDV, DV alıcıya aittir.)

1-) Satış 18.04.2012 Çarşamba günü saat 14:00'da Isparta Defterdarlığı binasının 4 üncü katında bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. Satış süresi 20 dakikadır. Bu artırmada teklif edilen bedelin artırmaya esas olan rayiç değerin %75' ini bulması ve rüçhanlı alacaklar varsa, artırma bedelinin rüçhanı olan alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak masrafları geçmesi şartları gerçekleşirse, bu durumda gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulün ikinci açık artırma ile satışı 25.04.2012 Çarşamba günü saat: 14:00'da yine aynı adreste yapılacaktır.

Bu artırmada da bu miktar aşılamamış ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki tekliflerin değerlendirilmesinde, alacaklı kamu idaresi ile borçlunun menfaatlerinin mümkün olduğu kadar telif edilmesi esastır. Artırma bedelinin rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması, ayrıca paraya çevirme ve masraflarını geçmesi lazımdır.

2-) Artırmaya katılacaklardan, gayrimenkulün takdir edilen değerinin %7,5'i nispetinde olan 450.000,00 TL tutarında teminat alınacaktır. İştirakçilerin bu teminatlarını ihale günü saat 13:30'a kadar Isparta Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırarak vezne alındısını satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu teminatlar, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinde yazılı para, süresiz banka teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (verilecek teminatın esham ve teminat olması halinde en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilecektir.

3-) Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, alıcı adına tahakkuk edilecek Tapu Harcı ve masrafları alıcılar tarafından ödenecektir.

4-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar.


5-) Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisiyle birlikte derhal öderler. Mühlet verilirse Katma Değer Vergisini derhal, ihale bedelini verilen süre içerisinde nakden ödemek zorundadırlar.


6-) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış fesedilerek ilgili gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar. İhale farkı ve %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, kalan bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunur.

7 -) İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.

8-) Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup, edinmek isteyenler mesai saatleri dahilinde Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edebilirler. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili gayrimenkul ve satış işlemleri hakkında, yukarıda yazılı bulunan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürlüğüne .müracaat edebilirler.

İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, İLAN OLUNUR.

* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere ilk yorum yapan siz olun.
YAZARLAR