22 Eylül 2017 Cuma
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
03 Aralık 2014 Çarşamba 16:55

Isparta'da En Büyük Risk...

Güvenli bir yaşam ve özellikle afetlerin yaşandığı dönemlerdeki hayatta kalma konusu, 2009 yılından beri AFAD (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi) Başkanlığı çatısı altında toplanıyor.
Ispartada En Büyük Risk...

Güvenli bir yaşam ve özellikle afetlerin yaşandığı dönemlerdeki hayatta kalma konusu, 2009 yılından beri AFAD (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi) Başkanlığı çatısı altında toplanıyor. Beklenmeyen toplu ölümlerin yaşandığı afetler hakkında uzmanlaşan AFAD Başkanlığı, her İlde Müdürlük oluşturdu. Oluşturulan bu Müdürlükler gerek afet dönemlerinde ve gerekse afetlerin yaşanmadığı günlerde tüm vatandaşlara hizmet veriyor.

AFAD Müdürlüklerinin hizmetlerinin en başında vatandaşlara ve öğrencilere verdiği eğitimler geldiğini dile getiren İl AFAD Müdürü Muhammet Arabacı “Bu eğitimlerin en başında da Afet öncesi hazırlıklar ile , afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken planlamalar yer alıyor. AFAD Müdürlükleri yedisinden yetmişine herkesin hayatta kalabilmesi için uğraş veren, olası afet durumlarında da güvenli yaşamın oluşturulmasını sağlayan, acil eylem planları oluşturup, afette kargaşalara meydan verilmesini önleyen amaçlar doğrultusunda çalışıyor. Çalışma alanlarına afetler, afetlere hazırlık, afet sonrası yaşam düzenlenmesi giren AFAD Müdürlükleri her türlü afet anında görevlerinin başında bulunuyor” dedi.

Depremler; sel, heyelan, kaya düşmesi, büyük kazalar, çığ düşmesi, çamur akıntıları, hortum ve rüzgâr felaketleri ve yangın gibi afetler için gerekli çalışmaları ve koordinasyonu sağlayan AFAD İl Müdürlükleri, aynı zamanda vatandaşların eğitilmesine de önem veriyor. Bu eğitimler esnasında ev, işyeri ve toplu yaşam alanlarının koordinasyonu konularında da aktaran AFAD yetkilileri, her geçen gün vatandaşları daha fazla bilinçlendiriyor.

TÜRKİYE’DE HER YIL 5-6 BÜYÜK DEPREM YAŞANIYOR
Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topoğrafik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüz yüze kalan bir ülke olduğuna değinen Arabacı “Tabi bu noktada depreme özel bir parantez açmak gerekir. Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında en az bir deprem yaşanmaktadır.

Bu paralelde Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun"ile konuyla ilgili yasal boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm imkânlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan "Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik" ile devam etmiştir.

Türkiye'de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'dir. Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda görev yapan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık'a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık'a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır” dedi.

Arabacı “AFAD yeni bir kurum oluğundan dolayı kuruluş aşamasındaki çalışmalarımız kurumun lojistiğini sağlama yönünde oldu. Öncelikle kurumun çalışacağı fiziksel mekânları hazırladık. İdari kadroyu, mesleğinde ve kamu idaresinde deneyimli çalışma arkadaşlarından oluşturduk. Sonrasında tayinler ve KPSS alımları ihtiyaç olan personeli kuruma kazandırdık. Bu süre zarfında çalışanlarımızın ihtiyacı olan teknik altyapıyı hem eğitim hem de teçhizat olarak tamamladık. Şuan 5 yönetici 11 teknik, 17 idari ve 18 arama kurtarma personeliyle Isparta'daki afet öncesi, sırası ve sonrası çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

AFAD İl Müdürü Muhammet Arabacı “Çalışmalarımızı birkaç yoldan yürütüyoruz. Bunlardan ilki afet öncesi çalışmalardır. İlimizin afet potansiyelinin belirlenmesi ve tespit edilen tehlikelere karşı önlem alınması afet öncesi çalışmaların temelini oluşturur. Bu çalışmaları da eğitim ve teknik çalışmaklar olarak değerlendirebiliriz. Eğitim çalışmaları konusunda deneyim sahibi personellerimiz tarafından verilmekte olup, isteyen herkese gönüllü ve sivil toplum kuruşları başta olmak üzere kamu kurumları, özel teşebbüsler okullar gibi talep edilen ya da bizim eğitim almasında zorunluluk ve yarar gördüğümüz kurum ve kuruluşlara afet eğitim çalışmaları yapmaktayız. Bu kapsamda 2010 yılında 2.544, 2011 yılında 7.616,2012 yılında 1.948,2013 yılında 10.838, 2014 Ocak-Haziran döneminde ise 5.969 kişiye eğitim verilmiştir.

Bunun yanında; "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında toplumun tüm katmalarını içine alan projede, öncelikli olarak aile ele alınmış, aile eğitimleri ile toplumun çok büyük kesiminin önce ev içinden başlayarak bilinçlendirilmesi planlanmış, devamında da okullarımızda tüm çocuklarımızın ve eğitmenlerimizin, işyerlerinde tüm çalışanlarımızın ve gönüllülük temelinde gençliği bir araya getirerek gönüllü gençler kampanyalarımızla da gençlerimizin afetlere hazırlanması hedeflenmiştir.

ISPARTA'DA EN ÇOK KAYA DÜŞMESİ-HEYELAN RİSKİ VAR
Arabacı “Teknik çalışmalarda önceliğimiz afet riski olan bölgeleri tespit ederek bu bölgelere yönelik jeolojik etüt çalışmaları yaparak afeti önleyici tedbirler almaktayız. İlimizde görülen kaya düşmesi, heyelan, sel deprem, çamur akması, yangın ve çığ afetlerine karşı kullandığımız teçhizat alımı yapılmıştır. Bu doğrultuda iletişim, kurtarma araç, teçhizat ve bilgisayar yazılım sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır” dedi.

Yaşanan doğa olayları için yapmış oldukları çalışmalardan söz eden Arabacı “Isparta Merkez, Çukur Köyündeki kaya düşmesi afeti nedeniyle yapılan 48 konut tamamladık, İlimizde en yaygın olarak görülen kaya düşmesi afetine karşı, Eğirdir Yuvalı ve Bademli Köyü, Gelendost Madenli Köyü, Senirkent Büyükkabaca Kasabasında kaya ıslahı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Isparta İli Sütçüler ilçesi Hacıahmetler Köyü İçağası Mahallesi'nde çıkan yangın afeti nedeniyle 10 hak sahibine ait afet konut yapımı için yer seçim protokolü hazırlandı. Isparta Merkez Güneyce Köyü'nde heyelan afeti nedeniyle afetzedeler belirlenmiş olup, hak sahipliği çalışmaları devam etmektedir. Isparta Merkez Güneyce Köyünde heyelan afeti nedeniyle afetzedelerin geçici barınmaları için Konteyner Yapım İşi ve Konteyner Alt Yapı Düzenlenmesi İşi 2012 yılında tamamlanmıştır.

Arabacı “Dünyamız; doğa ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığı bir çağı yaşamaktadır. Mevcut durum, toplumların güvenli bir ortamda yaşamalarına bir tehdit oluşturmuştur. Bu tehdit ile baş etmenin en temel yöntemi, hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve riskleri belirleyip bunlara karşı gerekli tedbirleri almaktır.
Ülkemiz yaşadığı afetlerin acı tecrübelerinden dersler çıkarmış, böylece kriz yönetimi anlayışını terk ederek afet yönetiminde önceliği risk yönetimine verecek adımlar atmıştır.
Bu kapsamda, önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknoloji ve iletişim imkânlarından yararlanmak öncelikli hedeflerimiz arasına alınmıştır.
Ülkemizi geleceğe emin bir şekilde taşımak için afetlerle baş edebilme noktasında önemli görevler bulunmaktadır.

Afet öncesi hazırlık, planlama, risk ve zarar azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, bilişim altyapısının güçlendirilmesi, afet bilgi ve veri merkezi gibi çok sayıda proje içermektedir. Müdürlüğümüzce kuruluşundan bu güne kadar yürütülen faaliyetler, ilgili mevzuatlar, afetlere ilişkin ilimizde yapılan çalışmalar, planlamalar ve yaptığımız hazırlık çalışmaları toplumun her kademesine ulaşması ve desteklenmesi ile anlam kazanacaktır” dedi.

Kaynak:
* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere 1 yorum yapıldı.
    YAZARLAR