24 Eylül 2017 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
19 Mart 2013 Salı 07:55

Isparta’nın Teknolojiyle Dansı

SDÜ bünyesinde, ITSO ve BAKA‘nın da destek verdiği ve 16 Milyon 124 bin TL’lik bütçesiyle dikkat çeken Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Projesi’nin 2014 yılında tamamlanması bekleniyor.
Isparta’nın Teknolojiyle Dansı

BÖLGENİN KULUÇKA MERKEZİ
Yenilikçi Teknolojiler Merkezi; Kompozit Vadisi ve Gül Vadisi projeleriyle birlikte prototip üretim, nitelikli ürün ve malzeme geliştirme konularında Isparta ve bölge için kuluçka merkezi görevi üstlenecek.

MERKEZİN 4 ALT BİRİMİ OLACAK
Yenilikçi Teknolojiler Merkezi bünyesinde 4 alt birim yer alacak. Bu birimler arasında Tasarım ve İmalat Teknolojileri, Test ve Analiz Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Enerji Teknolojileri Araştırma birimleri yer alıyor.

ISPARTA TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZİ
Proje sayesinde Medikal Sanayi Ürünleri ve üretimi, savunma sanayi ve endüstriyel ürünler ve üretimi, enerji üretimine yönelik teknolojik ürünlerin üretimi ve tarımsal biyoteknolojik çalışmalar hız kazanacak.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO)’nda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)’nin Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Projesi basın mensuplarına tanıtıldı. ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç ile ortak bir basın açıklaması yapan, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Osman İpek; “ Biz bu projenin onaylanması için on beş defa DPT’nin kapısına gittik.” İfadelerini kullandı.

SANAYİLEŞMEDE ETKİN OLAN BİRİMLERLE GÖRÜŞÜLDÜ
Prof. Dr. Osman İpek, o projenin detaylarını anlattı. Prof. Dr. İpek, “Isparta ve bölgesinin sanayileşme durumu ve potansiyeli, kalkınma stratejileri, ulusal ve uluslar arası hibe fonlardan yararlanma yüzdesinin düşük olması, Isparta‘da kurulması düşünülen, Kara Havacılık Okulu ve Bölgesel Sağlık Merkezi projeleri de dikkate alınarak Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Dış Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir proje ekibi ile 6 ay devam eden bir ön proje çalışması yapılmıştır. Bu aşamada, Isparta ve bölgenin sanayileşmesinde etkin olan birimlerin de görüşleri alınmıştır” dedi.

ALIŞILAGELMİŞ YÖNETEMLERLE OLMAZ
Alışılagelmiş yöntemlerle katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin üretilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Prof. Dr. Osman İpek, “Isparta ve bölgede yapılmakta olan alışılagelmiş üretim yöntemleri ile katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin üretilmesinin zor olduğu, bölgede güçlü bir sanayinin oluşamayacağı gözlemlenmiştir. Isparta ve bölgedeki müteşebbislere öncülük etmek amacıyla, havacılık ve sağlık sektörü için katma değeri yüksek ürün prototipleri ve malzemelerin üretilmesi yanı sıra, Isparta’ya özgü bir değer olan gül, verimli tarım ve gıda güvenliği ile ilgili özgün araştırmaların yapılmasının gerekliliği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bunun neticesi olarak da, yapılacak araştırmalar ve özgün üretimler için nitelikli bir AR-GE merkezine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

DPT DESTEKLİYOR
Projenin 2010 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’na sunulduğunu hatırlatan Prof. Dr. İpek, “Bu amaçla, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve BAKA‘nın da destek verdiği, bir Yenilikçi Teknolojiler Merkezi kurulmasına yönelik projesi hazırlanmış, 26.05.2010 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ’na sunulmuştur. Sunulan bu proje, belli revizyonlardan sonra, DPT tarafından 28.10.2011 tarih ve 3393 sayılı yazı ile desteklenmeye değer bulunmuş ve kalkınma planına dahil edilmiştir. Proje, farklı disiplinlerdeki akademisyenlerden oluşan 60 kişilik bir proje ekibi tarafından yürütülmektedir” dedi.

BÖLGE İÇİN KULUÇKA MERKEZİ
Projenin amacı hakkında da detaylı bilgiler veren İpek, “Mevcut projelerin yanı sıra Isparta’da kurulmakta olan, Kompozit Vadisi ve Gül Vadisi projeleri de dikkate alındığında, Yenilikçi Teknolojiler Merkezi, AR-GE ve prototip üretim, nitelikli ürün ve malzeme geliştirme konularında Isparta ve bölge için kuluçka merkezi görevi görecek çok önemli bir kazanım olacaktır. DPT ’nin ön gördüğü kriterlere göre bölgesel kalkınma stratejileri de dikkate alınarak, üniversitedeki akademik çalışmaların yanı sıra, Sağlık, Tarım ve Tarımsal Biyoteknoloji, Enerji, Gıda Teknolojisi, Eğitim ve Mühendislik alanlarında, AR-GE, Tasarım, Prototip İmalat, Hassas Üretim, Nitelikli Test ve Analizlerle bölgesel potansiyele ve kalkınmaya uygun çalışmaların desteklenmesi amacıyla kurulum aşamasında olan Yenilikçi Teknolojiler Merkezi bünyesinde 4 alt birim bulunmaktadır.

1.Tasarım ve İmalat Teknolojileri Araştırma Birimi
2.Test ve Analiz Teknolojileri Araştırma Birimi
3.Biyoteknoloji Araştırma Birimi
4.Enerji Teknolojileri Araştırma Birimi

Ayrıca Endüstriyel Hammaddeler ve İleri Teknoloji Ürünleri Üretim Birimi için teçhizat alımı da yapılacaktır” dedi.

REKABET GÜCÜ ARTSIN
Prof. Dr. Osman İpek, “Ulusal ve uluslararası hibe fonlardan daha fazla proje desteği ve mali kaynak alınarak, Isparta ve bölgedeki sanayicilerin ve müteşebbislerin, gelenekselin yöntem dışında, katma değeri yüksek yeni ürün ve üretim teknolojileri konusunda desteklenmesi, bölgenin sanayileşme kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması yanı sıra nitelikli yatırımcıların bölgeye kazandırılması sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

PROJENİN BÖLGEYE KATKISI
Yenilikçi Teknolojiler Merkezi’nin bölgeye sağlayacağı katkılar da bir hayli yüksek. Prof. Dr. Osman İpek, projenin bölgeye sağlayacağı katkılar hakkında da kapsamlı bir sunum yaptı.

Medikal Sanayi Ürünleri Ve Üretimi;
Ameliyat cihazları, biyomedikal parçalar, ortopedi ve diş implantlari, medikal kalp kapakçığı, yapay omurilik, protez, sağlık sektörüne ait malzemelerde nitelikli yüzeyler elde etmeye yönelik işleme ve kaplama çalışmalarının yapılması, kişiye özel medikal tasarımlar ve prototip üretimlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgesel Sağlık Merkezi projesine AR-GE desteği verilecektir.

Savunma Sanayi Ve Endüstriyel Ürünler Ve Üretimi;
Bilgisayar destekli hassas tasarımlarla, karmaşık yüzeylerin işlenmesi, yeniden tasarlanması, insansız hava, kara ve deniz araçlarına ait güç sistemleri, motorlar, pervane ve türbin ekipmanları, savunma sanayinde, türbo jetler için kanatçık, mikro türbin kanatçığı, hassas kalıp ve makine parçaları, otomotiv, sağlık ve enerji sektörü için hassas ve karmaşık parçaların prototip üretimi, makine imalatı, kompozit, ekstrüzyon, plastik makine kalıp imalatı, savunma sanayine özel yüksek dayanım gerektiren tasarımlar ve ürünlerin üretimi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, bölge imkânları ve doğal kaynakları ile üretilecek yeni nesil malzeme ve teknolojilerinin geliştirilmesi yanı sıra, metal, seramik, plastik, kompozit, beton gibi farklı yapıya ve mekanik özelliklere sahip malzemelerin mekanik, termal, kimyasal, elementer, metalürjik, mikro yapı ve morfolojik karakterizasyonu, statik çekme ve basma, dinamik basma, çekme, burulma ve kırılma hasar analizi ve her türlü mikro hatanın, girdap akımları, elektriksel iletkenliğe sahip malzemelerin yüzey ve yüzey altı süreksizliklerinin belirlenmesi, kaplama kalınlığı ve elektrik iletkenliği ölçümü, hassas görüntüleme tekniği de kullanılarak test ve analizleri yapılabilecektir. İnorganik ve organik malzemelerin elementer yapısının ve bileşenlerinin belirlenmesi, kalitatif ve kantitatif analizlerin yapımı gerçekleştirilecektir. Kara Havacılık Okulu, Bölgesel Sağlık Merkezi, Kompozit Vadisi ve Gül Vadisi projelerine AR-GE desteği sağlanacaktır.

Enerji Üretimine Yönelik Teknolojik Ürünlerin Üretimi;
İnce film ve seçici yüzey kaplama ve nano-teknoloji tekniğini kullanarak yerli ve ucuz güneş pili ve düzlemsel güneş kolektörü üretimi, organik boya temelli güneş pili üretimi, fotoelektrokimyasal Hidrojen Üretimi, organik boyalar ile imal edilecek olan Organik LED üretimi, elektriksel iletkenliğe sahip, kendi kendine renk değiştirebilen cam üretimi, biyomedikal malzemelerin farklı amaçlarla kullanılması için özel malzemelere ile kaplanması, fotovoltaik (PV) teknolojisi konusunda çalışmaların yapılması, altyapının kurulması, Isparta ve bölgesel girişimcilere nihai ürüne yönelik AR-GE, prototip üretim ve deneysel çalışmalarla destek verilmesi, projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tarım Ve Tarımsal Biyoteknoloji Çalışmaları;
Başta gül olmak üzere Isparta ve bölgesi tarım potansiyeli ve çeşitliliği dikkate alınarak, ıslah ve fidancılık alanlarında, GDO’ lu bitki ve ürünlerin moleküler analiz yöntemiyle hastalıklarının teşhisi, fidancılık ve in vitro bitki üreten ve ihraç eden firmalara biyoteknoloji konusunda destek olunması, hastalık etmenlerinden arındırılmış anaç ve kalem damızlık üretilmesi, bitki patojenlerinin belirlenmesi, genetik hastalıklara neden olan mutasyon/mutasyonların ortaya konulması, DNA diziliminin belirlemesi ve gen ekspresyon (gen ifadesi) analizlerinin yapılmasına yönelik kamu ve özel kuruluşlara hizmet verilmesi, Transgenik deney hayvanlarının üretilmesi ve proje karşılığı deneysel çalışmalarda kullanılması, DNA parmak izi analizlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Gül Vadisi projesi için AR-GE desteği verilmesi hedeflenmektedir.

PROJENİN BÜTÇESİ
Projenin toplam bütçesi, 16.123.998 TL dir. Bu bütçenin 6.000.000 TL’ si Yenilikçi Teknolojiler Merkezinin binasına ait inşaat bütçesi, 8.166.407 TL’ si ise makine-teçhizat bütçesidir. Toplam bütçenin 1.500.000 TL ‘si Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından, 220.000 TL’ si Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından karşılanmaktadır. Proje kapsamında Makine ve Teçhizat Alımlarının gerçekleştirilmesi ve bu teçhizatın konulabilmesi için nitelikli bir binanın yapılması gerekmektedir. Yenilikçi Teknolojiler Merkezi binasına ait, Kentsel Tasarım, Mekanik Uygulama, Elektrik Uygulama, Mimari Uygulama ve Statik Uygulama Projeleri tamamlanarak 04.12.2012 tarihinde proje ihale edilmiş, 01.02.2013 tarihinde ihale süreci tamamlanarak, 04.02.2013 tarihinde proje, projeyi alan müteahhit firmaya teslim edilmiş ve bina inşaatına başlanmıştır. Proje kapsamında yeşil enerji uygulaması yapılarak, binanın ısıtılması ve soğutulmasında yenilenebilir enerji kaynağından yararlanmaya yönelik bir proje hazırlanmış, enerji verimliliği sağlanması, daha temiz ve yeşil çevrenin kazanılması amaçlanmıştır.

Kaynak:
* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere ilk yorum yapan siz olun.
YAZARLAR