26 Eylül 2017 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
27 Mart 2014 Perşembe 10:01

Manchester United, Mert Günok'u İstiyor

İngiliz devi Manchester United'ın Fenerbahçeli kaleci için ısrarı sürerken genç file bekçinin 15 milyon euroya serbest kalma hakkı var.
Manchester United, Mert Günoku İstiyor

Fe­ner­bah­çe'de, Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da, Vol­kan'ın sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le ka­le­ye ge­çen ve çok ba­şa­rı­lı bir per­for­mans gös­te­ren Fe­h­mi Mert Gü­nok ko­nu­sun­da, Manc­hes­ter Uni­ted ıs­rar­lı.

MENAJERİYLE TEMAS HALİNDELER
24 ya­şın­da­ki fi­le bek­çi­si İn­gi­liz ta­kı­mı­nın 1 nu­ma­ra­lı al­ter­na­ti­fi ko­nu­mun­da. İs­pan­yol ka­le­ci Da­vid De Ge­a'nın is­tik­rar­lı ol­ma­yan per­for­man­sı ne­de­niy­le al­ter­na­tif ara­yış­la­rı­na gi­ren Uni­ted, se­zon ba­şın­dan bu ya­na mil­li ka­le­ci­yi dik­kat­le ta­kip edi­yor. Da­ha da önem­li­si, me­na­jer Mo­yes'in iz­le­me eki­bi yet­ki­li­le­ri, ba­şa­rı­lı fi­le bek­çi­si­nin tem­sil­ci­si Ba­tur Al­tı­par­mak'la sü­rek­li te­masta.

15 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR MADDESİ
Yan top­lar­da­ki ra­hat­lı­ğı, sez­gi­le­ri ve bi­re bir­de­ki ba­şa­rı­sı; ayrı­ca el ve aya­ğıy­la to­pu oyu­na iyi so­ka­bil­me özel­li­ğiy­le Mert, İn­gi­liz­ler'in 1 nu­ma­ra­lı ada­yı. Fe­ner­bah­çe'yle 1 yıl da­ha söz­leş­me­si bu­lu­nan ba­şa­rı­lı fi­le bek­çi­si­nin kon­tra­tın­da "15 mil­yon eu­ro­ya ser­best ka­lır" mad­de­si var. Ma­nU, se­zon so­nu Mert için Fe­ner­bah­çe'yle pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ra­ca­k. An­cak Mert'ten bü­yük bek­len­ti­le­ri olan Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim trans­fe­re sı­cak bak­mı­yor. Bu ara­da Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı da ya­pı­lan bir an­ket­te ka­lan 8 maç­ta Mert'in ka­le­yi ko­ru­ma­sı ge­rek­ti­ği fik­rin­de bir­le­şe­rek genç ka­le­ci­ye olan gü­ve­ni­ni or­ta­ya koy­du.

* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere ilk yorum yapan siz olun.
YAZARLAR