19 Eylül 2017 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
06 Temmuz 2012 Cuma 12:26

PTT Belde ve Köyler İçin Acenta Arıyor

PTT Başmüdürü Ömer Gül, PTT Şubesi bulunmayan belde ve köylere PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere acentelik verileceğini söyledi.
PTT Belde ve Köyler İçin Acenta Arıyor

Gerçek ve tüzel kişilere teminat alınmak suretiyle PTT şubesi bulunmayan belde ve köylere PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere PTT acentelikleri verileceğini belirten PTT Başmüdürü Ömer Gül, acente sahibi olmak isteyenlerin 13 Temmuz tarihine kadar Müdürlüğe başvurması gerektiğini söyledi. Gül Konu ile ilgili olarak şı bilgileri verdi:

“ PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden yüzde 50 oranında, sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında Kuruluşumuzca alınan komisyonun yüzde 40’ ı oranında bey’iye verilecektir.

Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey’iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey’iye elde eden acentelere, 16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret brüt tutarını geçmemek üzere, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir. Bu kapsamda; Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak aşağıda belirtilen Acenteliklere en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.

İstekliler 10 günlük sürenin son günü olan 13/07/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir.(Süreler takvim günü olarak hesaplanacaktır.)
Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;

T.C. vatandaşı olmak, reşit ve mümeyyiz olmak, bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.

Acenteliğe istekli olan;
Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numarası beyanı, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti, adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı, erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.
Tüzel kişiler için; Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı, eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT merkez müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir. Acenteliklere ilişkin tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.”

* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere 1 yorum yapıldı.
    YAZARLAR