21 Eylül 2017 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
13 Şubat 2015 Cuma 12:00

SDÜ'deki Yolsuzlukta Algı Operasyonu Mu Yapılıyor?

SDÜ'de yaşanan 14 milyon TL'lik yolsuzlukla ilgili algı operasyonu mu yapılıyor? Ajans32'nin HABER - YORUM - ANALİZİ...
SDÜdeki Yolsuzlukta Algı Operasyonu Mu Yapılıyor?

SDÜ'de 23 Kişinin Gözaltına Alınmasının Ardından Gözler Yine O Yolsuzluk Olayına Çevrildi

Geçtiğimiz yaz ayları Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinde 2012 yılı başlarında başlayan ve 2014 Ağustos ayına kadar devam eden YOLSUZLUK ve VURGUN iddiaları ve soruşturmaları ile geçmişti.

Sonuçta resmi olmayan rakamlara göre tamamı Rektör Prof.Dr.Hasan İBİCİOGLU'nun görev yaptığı döneme rastlayan bu sürede Süleyman Demirel Üniversitesinin tahminen 14.000.000 (ondörtmilyon) TL eski rakamla 14 trilyon lirası hortumlanmıştır.

Bilindiği gibi Hasan İBİCİOGLU'nun Rektör olarak atanmasından sonra önce Genel Sekreter Aziz BAYRAK etkisizleştirilerek bir kenara itilmiş arkasından da Hastanede ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde görevinin ehli idareciler görevlerinden alınmış ya da görev yerleri değiştirilmiştir.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bakan öğretim üyesi Şeref KALAYCI bu görevinden ayrılmış, arkasından Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR ve Müdür Nazım YILDIRIM hiçbir gerekçe ve soruşturma olmadan eski Kalp Merkezinde görevlendirilmişlerdir. Hastanenin döner Sermaye İşletmesinin belki de üniversitenin en iyi ihale uzmanlarından olan Müdür Fahri ERYILMAZ bu görevinden alınarak ilgisiz işlerde görevlendirilmiştir. Yine Depo ve Ambar ilerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özgür DEMİR Diş Hekimliği Fakültesine, Bilgi İşlemden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Latif AKKOÇ'ta Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna görevlendirilmişlerdir.

Böylece Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğündeki tüm idareciler bir yerlere gönderilerek yerlerinde yenileri görevlendirilmişlerdir.

Sayın Rektör döner Sermaye İşletme Müdürlüğündeki soygun ve vurgunu bir suçlu edasıyla Maliye Bakanlığı personeline ve Maliye Bakanlığı'na atmıştır. Daha önceki demeçlerinde de özellikle bu hususlara vurgu yapmıştır.

En son 02 Aralık 2014 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin YORGANCIGİL, daha önce Rektör Hasan İBİCİOGLU'nun aynı yöndeki sözlerini teyit eder nitelikte sözler sarf ederek suçu yine Maliye Bakanlığına bağlı Döner Sermaye Saymanlığının üzerine attı.
Saym Rektör ve Rektör Yardımcısının yaptıkları bu açıklamalar bizi araştırma yapmaya yönlendirdi. İşte size yaptığımız araştırmalardan sonuçlar aşağıdadır.

2547 Sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 13. MADDESİNDE REKTÖR'ÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI madde 5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Yine 6. Maddenin son cümlesinde "İdari gözetim ve denetim yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur" der.

Yine 2547 Sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU; İTA AMİRLİĞİ, MALİ DENETİM Madde 57 "İta amiri, üst kuruluşlarda Başkan, ÜNİVERSİTE'de REKTÖR'dür." der.

Yine 2547 Sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU DÖNER SERMAYE Madde 58-i maddesi (Değişik: 17.02.2011-6114/17.mad) Döner Sermaye İşletmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kaynaklanın ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılması esastır. Yapılacak olan ödemelerde gelir-gider dengesinin gözetilmesi zorunludur der.

2547 Sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 58. MADDESİNE GÖRE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURULMASINDA UYULACAK ESASLAR'A İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete 05.07.1983 tarih ve 18098 sayı) Madde 10 YÖNETİM (değişik:RG-25/12/l998-23564) Döner Sermaye İşletmelerinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İTA AMİRİ REKTÖR'dür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Madde 12: İşletme Müdürü; Döner Sermaye İşletmesinin İşletme Müdürü, Rektör tarafından üniversite personeli arasından atanır. İşletme müdürünün görevleri,

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun bir biçimde yürütmek.

Madde 18: SAYMAN'IN SORUMLULUKLARI: Sayman bu yönetmeliğin 16. ve 17. maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre Tahakkuk Memuru, İTA AMİRİ ve diğer memurlarla birlikte sorumludur.

Gelelim 5018 Sayılı KAMU MALİ YÖNETİMÎ VE KONTROL KANUNU'na göre Sayın Rektör ve Yöneticilerinin sorumluluklarına;

Ülkemizdeki bütün kamu idarecilerinin uymak zorunda oldukları, KAMU MALİ YÖNETİM ALANPnı düzenleyen 5018 Sayılı Kanuna göre; Bir kamu idaresi örneğin Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesindeki kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması hususunda yönlendirici bir görev üstlenen, ayrıca sistemin işleyişi konusunda gözetim görev ve sorumluluğu bulunan üst yöneticiler (REKTÖR) bu gözetleme ve takip görevlerini de kendilerine bağlı olan harcama yetkilileri (BAŞHEKİM) ile diğer görevliler (Hastane Başmüdürü, Hastane müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü) aracılığı ile yerine getirir.

5018 Sayılı kanun Madde 8: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

Buna göre Üst Yöneticiler
Sorumluluklarını altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımım sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden (5018 Sayılı Kanun/md. 11 -2)

Mali Yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden (5018 Sayılı Kanun/md.112) sorumludurlar.

Yine 5018 Sayılı Kanun uyarınca, Rektör Üniversite'nin en üst yöneticisi olarak; Üniversite kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını gözetmekle yükümlüdür.

Bütün bunlara göre; Üniversitenin kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi alması, idarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında ÜST YÖNETİCİLERİN sorumluluğu bulunmaktadır.

Yukarıda 2547 Sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU ve bunun 58. Maddesine göre düzenlenmiş DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURULMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU'nun ilgili maddelerini aynen alarak yorumsuz bir şekilde yazdık.

Buna göre Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin soyulmasında Rektör ve Rektör'e bağlı Yönetici ve diğer görevlilerin bir sorumluluğu ya da kusuru olup olmadığının takdirini siz okuyucularımıza yasal yükümlülükleri de CUMHURİYET SAVCILARINA bırakıyoruz.

Kaynak:
* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere 15 yorum yapıldı.
    YAZARLAR