22 Eylül 2017 Cuma
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
19 Aralık 2012 Çarşamba 07:55

Stratejik Yerel Yönetişim Brifingi

Isparta Kent Konseyi ve kentin icracı müdürlerine yönelik düzenlenen bilgilendirme ve araştırma konulu seminer Büyük Isparta Oteli’nde düzenlendi.
Stratejik Yerel Yönetişim Brifingi

Avrupa Birliği projesi olan Stratejik Yerel Yönetişim Projesi kapsamında Isparta Kent Konseyi üyeleri ve kentin icracı müdürlerine yönelik düzenlenen bilgilendirme ve araştırma brifingi Büyük Isparta Oteli’nde gerçekleştirildi.

Brifingde Proje ve bileşen tanımı ve 6 pilot kentte yapılmış uygulama çalıştayından örneklerle desteklenmiş TDE ekibi sunumu Soysa-ekonomik haritalamala sunumu, Tematik haritalama ile bütünleşik vatandaş karnesi araştırmasının Mart Nisan aylarına kadar yapılabilirliğinin tartışılması, belediye şikayet veritabanın çalışmaya uygunluğunun tartışılması ve belediyeden beklenen stratejik plan belgelerinin görüşülmesi” konuları ele alındı. Brifinge yaklaşık 30 kişi katıldı.

PROJE HAKKINDA

Stratejik Yerel Yönetişim Projesi İçişleri Bakanlığı tarafından, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2008 Türkiye Ulusal Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülmektedir. Projenin uygulanması için teknik destek Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İş Birliği Ajansı (VNG International) liderliğindeki WYG International, WYG Türkiye, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği konsorsiyumu tarafından sağlanmaktadır. Merkezî Finans ve İhale Birimi projenin sözleşme makamıdır.

Genel Bilgiler
Ülkemizde 2003 yılından bu yana yerel yönetim alanında önemli reform adımları atılmıştır. Yeni mevzuat yerel yönetimlerde stratejik yönetim kavramını gündeme getirmiş ve yerel yönetimler 2006 yılından itibaren stratejik planlar hazırlamaya başlamışlardır. Stratejik planların katılımcı yöntemlerle hazırlanması ve yerel karar alma süreçlerine sivil toplumun etkin biçimde katılması amacıyla yerel katılım mekanizmaları güçlendirilmiş ve belediyelerde kent konseyi kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Stratejik planların katılımcı yöntemlerle hazırlanabilmesi için mevcut durum değerlendirmelerinin kapsamlı biçimde yapılması ve hizmet önceliklerinin belirlenmesinde ilgili tüm paydaşların katılımına olanak verecek yöntemler izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Stratejik Yerel Yönetişim Projesi, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 2005-2011 yılları arasında yerel yönetim reformunun uygulanmasını desteklemek amacıyla yürütülmüş olan projelerden edinilen deneyim ışığında yerel yönetimlerin, kent konseylerinin, mahalle muhtarlarının ve sivil toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi ve böylece içeriği daha gelişkin hale gelecek stratejik planlar doğrultusunda yerel hizmetlerin daha etkin ve verimli sağlanmasını ve yerel yönetimlerde hesap verebilirliğin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Hedef
Projenin genel hedefi, yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetimi güçlendirmek için yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirerek yerel yönetim reformunun kapsamını genişletmektir. Bu hedefe ulaşmak için tasarlanan proje faaliyetleri üç ana başlık altında uygulanacaktır:


Seçilmiş̧ ve atanmış̧ yerel yöneticilerin çeşitli analitik araçların kullanımı konusunda eğitim almaları yoluyla yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesi.

Sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin etkin katılımının sağlanması yoluyla kent konseylerinin yerel karar alma süreçlerindeki rolünün pekiştirilmesi.

Ülke çapındaki 26 yerel yönetimde katılım, saydamlık ve hesap verebilirliği arttırmak amacıyla yerel yönetimlere ilişkin yeni mevzuatın uygulanmasının desteklenmesi.

Uygulama Süresi: Ağustos 2011 – Ekim 2013 (27 ay)

Yararlanıcılar ve Paydaşlar
Projenin ana yararlanıcısı İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğüdür. Faaliyetlerin doğrudan yararlanıcıları arasında valilikler, yerel yönetimler, kent konseyleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları yer almaktadır.

Proje paydaşları arasında merkezî yönetimin ilgili kurumları, ulusal ve bölgesel yerel yönetim birlikleri, kalkınma ajansları ve üniversiteler bulunmaktadır.
1. Bileşen; yerel yönetimlerin katılımcı stratejik planlama kapasitesinin arttırılması amacıyla Katılımcı Analitik Araçlar olarak adlandırılan vatandaş memnuniyet anketleri, sosyoekonomik haritalar ve kamu harcamalarını izleme yöntemleri geliştirilmesi, bu araçların kullanılması için ihtiyaç duyulan verilerin toplanıp değerlendirilmesi, yapılan uygulamaların yerel yönetimlere yönelik toplantı ve çalıştaylarda tartışılması ve gerçekleştirilen örnek uygulamalar ışığında yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerinde bu araçlardan yararlanmalarına yardımcı olacak el kitapları hazırlanması faaliyetlerini içermektedir.

2. Bileşen; kent konseylerinin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması için yerel meclis üyelerine, mahalle muhtarlarına ve sivil toplum temsilcilerine yönelik eğitimler tasarlanıp uygulanması, yerel düzeydeki iyi uygulamaların ortaya çıkartılması amacıyla yerel hizmetlerin kıyaslanmasına yönelik raporlar hazırlanması, konuyla ilgili toplantı ve çalıştaylar düzenlenmesi ve yapılan çalışmalara ilişkin ülkemizden ve yabancı ülkelerden örnek uygulamalara yer veren bir yönetişim ve katılım el kitabı hazırlanması faaliyetlerini içermektedir.

3. Bileşen; yerel düzeyde katılımcı karar alma kültürünün geliştirilmesi amacıyla kent konseylerine, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerine yönelik farkındalık arttırma kampanyaları düzenlenmesi, paydaşların ortak çalışmalarını esas alan taahhütnameler imzalanması, proje sonuçlarının ülke çapında duyurulması ve daha geniş bir paydaş kitlesiyle paylaşılması amacıyla bir ulusal konferans düzenlenmesi faaliyetlerini içermektedir.

Kaynak:
* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere ilk yorum yapan siz olun.
YAZARLAR