ISUBÜ Sözleşmeli Personel Alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, personel alımı yapacak.

Yayınlanma:
ISUBÜ Sözleşmeli Personel Alacak

sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, personel alımı yapacak.

Üniversite Rektörlüğü ve bağlı birimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımların giderleri özel bütçeden karşılanacak. Alımlar, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre gerçekleştirilecek.

İlk Başvuru (İlan) Tarihi : 22/05/2024

Son Başvuru Tarihi : 05/06/2024

Başvuru Yeri : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Genel Evrak Birimi

Başvuru Şekli : https://ik.isparta.edu.tr / Çevrimiçi Ön Başvuru Yapılıp, Başvuru Formu ve Ekleri Şahsen Teslim Edilecektir.

https://isparta.edu.tr/duyuru/9675/sozlesmeli-personel-4b-alim-ilani-20241

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

İLAN

SIRA

NO

ÜNVANI

ÖĞRENİMİ/ KPSS PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

GÖREV TANIMI

1

Büro Personeli

Lisans

(KPSSP3)

Erkek/Kadın

1

-Yükseköğretim Kurumlarının Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak,

-2022 KPSS(B) grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

-Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından merkez ve/veya ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirilecektir.

2

Büro Personeli

Lisans

(KPSSP3)

Erkek/Kadın

3

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak,

-2022 KPSS(B) grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

-Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından merkez ve/veya ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirilecektir.

3

Destek Personeli (Temizlik-Bulaşık Görevlisi)

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) (KPSSP94)

Erkek

2

-Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

-2022 KPSS(B) grubu P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

-Endüstriyel mutfaklarda bulaşıkhane hizmetlerinde çalışmaya, ütü yapma ve çamaşır yıkamaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak. (Atamaya hak kazandığı takdirde Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Cilt Rahatsızlıkları ve Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını içeren tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık raporu istenecektir.),

- Gerektiğinde yemek hizmeti ile ilgili dağıtım ve servis işlerinde de çalıştırılabilecektir,

- Açık ve Kapalı alanların temizliği, her türlü malzemeyi, yükü taşımak ve ana hizmetlerle yardımcı mahiyetindeki görevleri yerine getirmek,

-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler ilanda belirtilen görevlerin yanında 657 sayılı Kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin (Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.

4

Destek Personeli (Temizlik-Bulaşık Görevlisi)

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) (KPSSP94)

Kadın

2

-Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

-2022 KPSS(B) grubu P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

5

Destek Personeli (Park ve Bahçeler)

Önlisans (KPSSP93)

Erkek

2

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

-F Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak,

-Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

-Bahçe bitkileri ve tarla bitkileri üretim alanlarında ekim, dikim, hasat ve diğer bakım işlerini (budama, aşılama, sulama, yabancı ot temizliği, ilaçlama, gübreleme,

toprak işleme) yapmak,

-Bitkisel üretimde kullanılan alet ve ekipmanların temizlik, bakım ve onarım işlemlerini yapmak ve takip etmek,

-Kuru tarım ve sulanan alanlarda planlanan bitkisel üretimde görev alacak işçilerin arazide sevk ve idaresinde çalışmak,

-Ürünleri satışa hazırlamak (Boylama, tartım, temizlik, paketleme, taşıma)

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler ilanda belirtilen görevlerin yanında 657 sayılı Kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin (Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.

6

Destek Personeli

(Şoför)

Önlisans

(KPSSP93)

Erkek

2

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

-D Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (Eski E sınıfı sürücü belgesi),

-Psikoteknik belgesine sahip olmak,

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

-Üniversitemize ait araçlarla il içi ve il dışı görevlendirmelerde öğrenci, personel ve malzeme taşımak,

-Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

7

Destek Personeli

(Bakım Onarım)

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

(KPSSP94)

Erkek

2

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

-2022 KPSS(B) grubu P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

-Üniversitemize ait birim, bina ve açık alanlarda bakım, onarım faaliyetlerinde görev almak,

-Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler ilanda belirtilen görevlerin yanında 657 sayılı Kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin (Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.

8

Destek Personeli (Park ve Bahçeler)

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

(KPSSP94)

Erkek

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

-2022 KPSS(B) grubu P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

-Üniversitemize ait açık alanlarda park bahçe işlerinde sulama, ağaç budama, çim biçme gibi işlerde çalışmak,

-Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler ilanda belirtilen görevlerin yanında 657 sayılı Kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin (Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.

9

Destek Personeli (Park ve Bahçeler)

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

(KPSSP94)

Kadın

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

-2022 KPSS(B) grubu P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

10

Destek Personeli

(Temizlik Görevlisi)

Önlisans

(KPSSP93)

Kadın

10

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

-Destek Personeli görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

-Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

-Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak, merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya evrak taşıma, bahçe işleri vb. hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

-Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,

-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,

-Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,

-Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,

-Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,

-Aynaları ve muslukları silmek,

-Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,

-Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,

-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,

-Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları yapmak, çay vb. içecek ve yiyeceklerin ikram servisini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler ilanda belirtilen görevlerin yanında 657 sayılı Kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevleri (Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.

11

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Önlisans

(KPSSP93)

Erkek

3

-Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

-Bedensel engelli olmamak (Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme kaybı, Çehrede sabit (yüz) kalıcı eser, iz, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeller bulunmamak) Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek.(Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmadığını belgelendirmek.(Atanmaya hak kazandığı takdirde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmesi istenecektir.)

-Vücudun görünür yerlerinde (El, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

-Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla boyunun 170 cm’den kısa olmaması, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak (Örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ ten az olmaması gerekmektedir.) ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek.

-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu, 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalışmaya engel durumu olmamak.

-Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

-Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulunan Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalışmaya engel durumu olmamak.

12

Diğer Teknik Hizmet Personeli

Önlisans

(KPSSP93)

Erkek/Kadın

1

-Yükseköğretim Kurumlarının Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, 3431.01, 3431.02, 3431.06, 3431.11, 3431.07, 3431.03 meslek kodu alanının herhangi birinde en az 2 (iki) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-01.01.1994 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

(*) Görev tanımı ile ilgili aşağıdaki açıklamaya bakınız.

HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.